Algorytmy F2L – Metoda CFOP

Jak ułożyć Kostkę Rubika

ETAP 2: F2L

Spis algorytmów

Kliknij w obrazek kostki, aby zobaczyć szczegóły przypadku.

Niebieska ścianka na rysunkach jest Frontem.

Spis algorytmów F2L (rozwiń)
CFOP Fridrich F2L 1
01 (DD-M)
(R U’ R’ U) y’ (R’ U2 R U’2) (R’ U R)
CFOP Fridrich F2L 2
02 (DD-R)
(U R U’ R’ U’) y’ (R’ U R)
CFOP Fridrich F2L 3
03 (DD-F)
(R’ F’ R U) (R U’ R’ F)
CFOP Fridrich F2L 4
04 (DF-MC)
(R U R’ U’) (R U2 R’ U’) (R U R’)
CFOP Fridrich F2L 5
05 (DF-MI)
(R F) U (R U’ R’ F’) (U’ R’)
CFOP Fridrich F2L 6
06 (DF-R)
y’ (R’ U’ R U) (R’ U’ R)
CFOP Fridrich F2L 7
07 (DF-F)
(R U’ R’ U) (R U’ R’)
CFOP Fridrich F2L 8
08 (DR-MC)
(R U’ R’ U) (R U’2 R’ U) (R U’ R’)
CFOP Fridrich F2L 9
09 (DR-MI)
(R U) F (R U R’ U’) F’ R’
CFOP Fridrich F2L 10
10 (DR-R)
y’ (R’ U R U’) (R’ U R)
CFOP Fridrich F2L 11
11 (DR-F)
(R U R’ U’) (R U R’)
CFOP Fridrich F2L 12
12 (UU-MC)
(R U R’ U’) x2 (R U R’)
CFOP Fridrich F2L 13
13 (UU-MI)
(R U’ R’ U) y’ (R’ U R)
CFOP Fridrich F2L 14
14 (UU-RF)
y’ (R’ U2) (R U R’ U’ R)
CFOP Fridrich F2L 15
15 (UU-RL)
y’ U’ (R’ U2) (R U’ R’ U R)
CFOP Fridrich F2L 16
16 (UU-RB)
y’ (R’ U R U’2) (R’ U’ R)
CFOP Fridrich F2L 17
17 (UU-RR)
F U (R U’ R’ F’) (R U’ R’)
CFOP Fridrich F2L 18
18 (UU-FF)
U (R U’ R’ U’) (R U’ R’ U) (R U’ R’)
CFOP Fridrich F2L 19
19 (UU-FL)
(R U’ R’ U2) (R U R’)
CFOP Fridrich F2L 20
20 (UU-FB)
U (R U’2) (R’ U R U’ R’)
CFOP Fridrich F2L 21
21 (UU-FR)
(R U’2) (R’ U’ R U R’)
CFOP Fridrich F2L 22
22 (UF-MC)
U’ (R U’ R’ U2) (R U’ R’)
CFOP Fridrich F2L 23
23 (UF-MI)
U’ (R U R’) y’ (U R’ U’ R)
CFOP Fridrich F2L 24
24 (UF-RF)
y’ U (R’ U R U’) (R’ U’ R)
CFOP Fridrich F2L 25
25 (UF-RL)
y’ (R’ U’ R)
CFOP Fridrich F2L 26
26 (UF-RB)
y’ U (R’ U’ R U’) (R’ U’ R)
CFOP Fridrich F2L 27
27 (UF-RR)
y’ (R U’2) (R’2 U’) (R2 U’ R’)
CFOP Fridrich F2L 28
28 (UF-FF)
(l U) (r U’ r’ U’) l’
CFOP Fridrich F2L 29
29 (UF-FL)
U’ (R U’2) (R’ U2) (R U’ R’)
CFOP Fridrich F2L 30
30 (UF-FB)
U’ (R U R’ U’) (R U’2 R’)
CFOP Fridrich F2L 31
31 (UF-FR)
U R U’ R’
CFOP Fridrich F2L 32
32 (UR-MC)
U’ (R U’2 R’ U) (R U R’)
CFOP Fridrich F2L 33
33 (UR-MI)
y’ U (R’ U’ R) d’ (R U R’)
CFOP Fridrich F2L 34
34 (UR-RF)
y’ U’ (R’ U R)
CFOP Fridrich F2L 35
35 (UR-RL)
y’ U (R’ U’ R U’2) (R’ U R)
CFOP Fridrich F2L 36
36 (UR-RB)
y’ U (R’ U2 R U’2) (R’ U R)
CFOP Fridrich F2L 37
37 (UR-RR)
(R U’ R’ U2) y’ (R’ U’ R)
CFOP Fridrich F2L 38
38 (UR-FF)
(R U’ R’ U) (R U’ R’ U2) (R U’ R’)
CFOP Fridrich F2L 39
39 (UR-FL)
U’ (R U R’ U) (R U R’)
CFOP Fridrich F2L 40
40 (UR-FB)
(R U R’)
CFOP Fridrich F2L 41
41 (UR-FR)
U’ (R U’ R’ U) (R U R’)
Pusty przypadek cfop

Opis F2L

CFOP Fridrich F2L opis

Pierwsze dwie warstwy (ang. First 2 Layers)

Drugi etap to ułożenie 8 klocków: 4 białych rogów i 4 krawędzi środkowej warstwy.

Poniżej przedstawiamy algorytmy układające jednocześnie parę: 1 biały róg + 1 krawędź środkowej warstwy. Są to 2 klocki sąsiadujące ze sobą.

Aby ułożyć wszystkie 8 klocków na tym etapie, trzeba będzie wykorzystać max 4 algorytmy do każdej z 4 par.

Trzymaj kostkę białym kolorem do dołu, aby biały krzyż był na dolnej ściance.

Dopasuj swoją sytuację do jednej z poniższych i wykonaj algorytm.

Niebieska ścianka na rysunkach jest Frontem.

Opis ruchów

Poza standardowymi ruchami znanymi z metody LBL: R, L, F, B, U, D – które są zapisywane dużymi literami, możesz spotkać ruchy zapisane małymi literami: r, l, f, b, u, d. Są to ruchy odpowiednią ścianką oraz środkiem jednocześnie – czyli dwoma warstwami kostki.

Nowym oznaczeniem ruchu jest także ruch oznaczony literką M. Jest to ruch samej środkowej pionowej warstwy.

W algorytmach mogą się pojawić ruchy oznaczone małymi literami: x, y, z na zielonym tle. Są to obroty całą kostką w odpowiednią stronę, bez obracania żadnej ścianki.

W razie wątpliwości kieruj się pomocniczymi obrazkami ruchów w szczegółach algorytmów w dalszej części tej strony.

Algorytmy DD

Algorytmy dla przypadków, gdy biały róg jest na prawidłowym miejscu – na Dole skierowany w Dół.

01 (DD-M)

Biały róg jest na prawidłowym miejscu – na Dole skierowany w Dół

Drugi klocek jest w Środkowej warstwie (Middle)

CFOP Fridrich F2L 1
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika

02 (DD-R)

Biały róg jest na prawidłowym miejscu – na Dole skierowany w Dół

Drugi klocek jest w górnej warstwie obrócony Prawym (Right) kolorem do góry

CFOP Fridrich F2L 2
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika piramida
jak ułożyć kostkę rubika piramida
jak ułożyć kostkę rubika piramida

03 (DD-F)

Biały róg jest na prawidłowym miejscu – na Dole skierowany w Dół

Drugi klocek jest w górnej warstwie obrócony Frontowym kolorem do góry

CFOP Fridrich F2L 3
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika

Algorytmy DF

Algorytmy dla przypadków, gdy biały róg jest na Dole skierowany do Frontu.

04 (DF-MC)

Biały róg jest na Dole skierowany do Frontu

Drugi klocek jest w Środkowej warstwie (Middle) obrócony prawidłowo (Correct)

CFOP Fridrich F2L 4
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika piramida

05 (DF-MI)

Biały róg jest na Dole skierowany do Frontu

Drugi klocek jest w Środkowej warstwie (Middle) obrócony nieprawidłowo (Incorrect)

CFOP Fridrich F2L 5
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika piramida
jak ułożyć kostkę rubika piramida
jak ułożyć kostkę rubika piramida

06 (DF-R)

Biały róg jest na Dole skierowany do Frontu

Drugi klocek jest w górnej warstwie obrócony Prawym (Right) kolorem do góry

CFOP Fridrich F2L 6
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika

07 (DF-F)

Biały róg jest na Dole skierowany do Frontu

Drugi klocek jest w górnej warstwie obrócony Frontowym kolorem do góry

CFOP Fridrich F2L 7
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika piramida

Algorytmy DR

Algorytmy dla przypadków, gdy biały róg jest na Dole skierowany w Prawo (Right).

08 (DR-MC)

Biały róg jest na Dole skierowany w Prawo (Right)

Drugi klocek jest w Środkowej warstwie (Middle) obrócony prawidłowo (Correct)

CFOP Fridrich F2L 8
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika piramida

09 (DR-MI)

Biały róg jest na Dole skierowany w Prawo (Right)

Drugi klocek jest w Środkowej warstwie (Middle) obrócony nieprawidłowo (Incorrect)

CFOP Fridrich F2L 9
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika piramida
jak ułożyć kostkę rubika piramida
jak ułożyć kostkę rubika piramida

10 (DR-R)

Biały róg jest na Dole skierowany w Prawo (Right)

Drugi klocek jest w górnej warstwie obrócony Prawym (Right) kolorem do góry

CFOP Fridrich F2L 10
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika

11 (DR-F)

Biały róg jest na Dole skierowany w Prawo (Right)

Drugi klocek jest w górnej warstwie obrócony Frontowym kolorem do góry

CFOP Fridrich F2L 11
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika piramida

Algorytmy UU

Algorytmy dla przypadków, gdy biały róg jest na Górze (Up) skierowany w Górę (Up).

12 (UU-MC)

Biały róg jest na Górze (Up) skierowany w Górę (Up)

Drugi klocek jest w Środkowej warstwie (Middle) obrócony prawidłowo (Correct)

CFOP Fridrich F2L 12
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika piramida

13 (UU-MI)

Biały róg jest na Górze (Up) skierowany w Górę (Up)

Drugi klocek jest w Środkowej warstwie (Middle) obrócony nieprawidłowo (Incorrect)

CFOP Fridrich F2L 13
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika

14 (UU-RF)

Biały róg jest na Górze (Up) skierowany w Górę (Up)

Drugi klocek jest w górnej warstwie obrócony Prawym (Right) kolorem do góry i znajduje się we Frontowej ściance

CFOP Fridrich F2L 14
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika

15 (UU-RL)

Biały róg jest na Górze (Up) skierowany w Górę (Up)

Drugi klocek jest w górnej warstwie obrócony Prawym (Right) kolorem do góry i znajduje się w Lewej ściance

CFOP Fridrich F2L 15
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika piramida
jak ułożyć kostkę rubika piramida
jak ułożyć kostkę rubika piramida

16 (UU-RB)

Biały róg jest na Górze (Up) skierowany w Górę (Up)

Drugi klocek jest w górnej warstwie obrócony Prawym (Right) kolorem do góry i znajduje się w Tylnej (Back) ściance

CFOP Fridrich F2L 16
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika

17 (UU-RR)

Biały róg jest na Górze (Up) skierowany w Górę (Up)

Drugi klocek jest w górnej warstwie obrócony Prawym (Right) kolorem do góry i znajduje się w Prawej (Right) ściance

CFOP Fridrich F2L 17
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika piramida
jak ułożyć kostkę rubika piramida
jak ułożyć kostkę rubika piramida

18 (UU-FF)

Biały róg jest na Górze (Up) skierowany w Górę (Up)

Drugi klocek jest w górnej warstwie obrócony Frontowym kolorem do góry i znajduje się we Frontowej ściance

CFOP Fridrich F2L 18
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika

19 (UU-FL)

Biały róg jest na Górze (Up) skierowany w Górę (Up)

Drugi klocek jest w górnej warstwie obrócony Frontowym kolorem do góry i znajduje się w Lewej ściance

CFOP Fridrich F2L 19
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika piramida

20 (UU-FB)

Biały róg jest na Górze (Up) skierowany w Górę (Up)

Drugi klocek jest w górnej warstwie obrócony Frontowym kolorem do góry i znajduje się w Tylnej (Back) ściance

CFOP Fridrich F2L 20
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika

21 (UU-FR)

Biały róg jest na Górze (Up) skierowany w Górę (Up)

Drugi klocek jest w górnej warstwie obrócony Frontowym kolorem do góry i znajduje się w Prawej (Right) ściance

CFOP Fridrich F2L 21
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika piramida

Algorytmy UF

Algorytmy dla przypadków, gdy biały róg jest na Górze (Up) skierowany do Frontu.

22 (UF-MC)

Biały róg jest na Górze (Up) skierowany do Frontu

Drugi klocek jest w Środkowej warstwie (Middle) obrócony prawidłowo (Correct)

CFOP Fridrich F2L 22
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika

23 (UF-MI)

Biały róg jest na Górze (Up) skierowany do Frontu

Drugi klocek jest w Środkowej warstwie (Middle) obrócony nieprawidłowo (Incorrect)

CFOP Fridrich F2L 23
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika piramida
jak ułożyć kostkę rubika piramida
jak ułożyć kostkę rubika piramida

24 (UF-RF)

Biały róg jest na Górze (Up) skierowany do Frontu

Drugi klocek jest w górnej warstwie obrócony Prawym (Right) kolorem do góry i znajduje się we Frontowej ściance

CFOP Fridrich F2L 24
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika piramida
jak ułożyć kostkę rubika piramida
jak ułożyć kostkę rubika piramida

25 (UF-RL)

Biały róg jest na Górze (Up) skierowany do Frontu

Drugi klocek jest w górnej warstwie obrócony Prawym (Right) kolorem do góry i znajduje się w Lewej ściance

CFOP Fridrich F2L 25
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika

26 (UF-RB)

Biały róg jest na Górze (Up) skierowany do Frontu

Drugi klocek jest w górnej warstwie obrócony Prawym (Right) kolorem do góry i znajduje się w Tylnej (Back) ściance

CFOP Fridrich F2L 26
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika piramida
jak ułożyć kostkę rubika piramida
jak ułożyć kostkę rubika piramida

27 (UF-RR)

Biały róg jest na Górze (Up) skierowany do Frontu

Drugi klocek jest w górnej warstwie obrócony Prawym (Right) kolorem do góry i znajduje się w Prawej (Right) ściance

CFOP Fridrich F2L 27
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika

28 (UF-FF)

Biały róg jest na Górze (Up) skierowany do Frontu

Drugi klocek jest w górnej warstwie obrócony Frontowym kolorem do góry i znajduje się we Frontowej ściance

CFOP Fridrich F2L 28
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika piramida

29 (UF-FL)

Biały róg jest na Górze (Up) skierowany do Frontu

Drugi klocek jest w górnej warstwie obrócony Frontowym kolorem do góry i znajduje się w Lewej ściance

CFOP Fridrich F2L 29
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika

30 (UF-FB)

Biały róg jest na Górze (Up) skierowany do Frontu

Drugi klocek jest w górnej warstwie obrócony Frontowym kolorem do góry i znajduje się w Tylnej (Back) ściance

CFOP Fridrich F2L 30
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika

31 (UF-FR)

Biały róg jest na Górze (Up) skierowany do Frontu

Drugi klocek jest w górnej warstwie obrócony Frontowym kolorem do góry i znajduje się w Prawej (Right) ściance

CFOP Fridrich F2L 31
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika

Algorytmy UR

Algorytmy dla przypadków, gdy biały róg jest na Górze (Up) skierowany w Prawo (Right).

32 (UR-MC)

Biały róg jest na Górze (Up) skierowany w Prawo (Right)

Drugi klocek jest w Środkowej warstwie (Middle) obrócony prawidłowo (Correct)

CFOP Fridrich F2L 32
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika

33 (UR-MI)

Biały róg jest na Górze (Up) skierowany w Prawo (Right)

Drugi klocek jest w Środkowej warstwie (Middle) obrócony nieprawidłowo (Incorrect)

CFOP Fridrich F2L 33
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika piramida
jak ułożyć kostkę rubika piramida
jak ułożyć kostkę rubika piramida

34 (UR-RF)

Biały róg jest na Górze (Up) skierowany w Prawo (Right)

Drugi klocek jest w górnej warstwie obrócony Prawym (Right) kolorem do góry i znajduje się we Frontowej ściance

CFOP Fridrich F2L 34
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika piramida
jak ułożyć kostkę rubika piramida
jak ułożyć kostkę rubika piramida

35 (UR-RL)

Biały róg jest na Górze (Up) skierowany w Prawo (Right)

Drugi klocek jest w górnej warstwie obrócony Prawym (Right) kolorem do góry i znajduje się w Lewej ściance

CFOP Fridrich F2L 35
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika piramida
jak ułożyć kostkę rubika piramida
jak ułożyć kostkę rubika piramida

36 (UR-RB)

Biały róg jest na Górze (Up) skierowany w Prawo (Right)

Drugi klocek jest w górnej warstwie obrócony Prawym (Right) kolorem do góry i znajduje się w Tylnej (Back) ściance

CFOP Fridrich F2L 36
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika piramida
jak ułożyć kostkę rubika piramida
jak ułożyć kostkę rubika piramida

37 (UR-RR)

Biały róg jest na Górze (Up) skierowany w Prawo (Right)

Drugi klocek jest w górnej warstwie obrócony Prawym (Right) kolorem do góry i znajduje się w Prawej (Right) ściance

CFOP Fridrich F2L 37
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika

38 (UR-FF)

Biały róg jest na Górze (Up) skierowany w Prawo (Right)

Drugi klocek jest w górnej warstwie obrócony Frontowym kolorem do góry i znajduje się we Frontowej ściance

CFOP Fridrich F2L 38
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika piramida

39 (UR-FL)

Biały róg jest na Górze (Up) skierowany w Prawo (Right)

Drugi klocek jest w górnej warstwie obrócony Frontowym kolorem do góry i znajduje się w Lewej ściance

CFOP Fridrich F2L 39
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika

40 (UR-FB)

Biały róg jest na Górze (Up) skierowany w Prawo (Right)

Drugi klocek jest w górnej warstwie obrócony Frontowym kolorem do góry i znajduje się w Tylnej (Back) ściance

CFOP Fridrich F2L 40
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika piramida

41 (UR-FR)

Biały róg jest na Górze (Up) skierowany w Prawo (Right)

Drugi klocek jest w górnej warstwie obrócony Frontowym kolorem do góry i znajduje się w Prawej (Right) ściance

CFOP Fridrich F2L 41
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika

Instrukcje układania kostek

jak ułożyć kostkę rubika 2x2

Kostka 2×2

jak ułożyć kostkę rubika

Kostka 3×3
LBL (Łatwa)

jak ułożyć kostkę rubika

Kostka 3×3
CFOP (Trudna)

Jak ułożyć kostkę rubika 4x4

Kostka 4×4

Jak ułożyć kostkę rubika 5x5

Kostka 5×5

Jak ułożyć kostkę Piramida

Kostka
Piramida

jak ułożyć kostkę skewb

Kostka Skewb

Jak ułożyć kostkę Megaminx 2x2

Kostka
Megaminx 2×2

Jak ułożyć kostkę Megaminx 3x3

Kostka
Megaminx 3×3

Nasz sklep z kostkami