Algorytmy F2L – Metoda CFOP

jak ułożyć kostkę rubika

CFOP / Fridrich

Zaawansowana metoda układania Kostki 3x3

ETAP 2: F2L

kostka rubika cfop fridrich f2l
01 (DD-M)
kostka rubika cfop fridrich f2l
02 (DD-R)
kostka rubika cfop fridrich f2l
03 (DD-F)
kostka rubika cfop fridrich f2l
04 (DF-MC)
kostka rubika cfop fridrich f2l
05 (DF-MI)
kostka rubika cfop fridrich f2l
06 (DF-R)
kostka rubika cfop fridrich f2l
07 (DF-F)
kostka rubika cfop fridrich f2l
08 (DR-MC)
kostka rubika cfop fridrich f2l
09 (DR-MI)
kostka rubika cfop fridrich f2l
10 (DR-R)
kostka rubika cfop fridrich f2l
11 (DR-F)
kostka rubika cfop fridrich f2l
12 (UU-MC)
kostka rubika cfop fridrich f2l
13 (UU-MI)
kostka rubika cfop fridrich f2l
14 (UU-RF)
kostka rubika cfop fridrich f2l
15 (UU-RL)
kostka rubika cfop fridrich f2l
16 (UU-RB)
kostka rubika cfop fridrich f2l
17 (UU-RR)
kostka rubika cfop fridrich f2l
18 (UU-FF)
kostka rubika cfop fridrich f2l
19 (UU-FL)
kostka rubika cfop fridrich f2l
20 (UU-FB)
kostka rubika cfop fridrich f2l
21 (UU-FR)
kostka rubika cfop fridrich f2l
22 (UF-MC)
kostka rubika cfop fridrich f2l
23 (UF-MI)
kostka rubika cfop fridrich f2l
24 (UF-RF)
kostka rubika cfop fridrich f2l
25 (UF-RL)
kostka rubika cfop fridrich f2l
26 (UF-RB)
kostka rubika cfop fridrich f2l
27 (UF-RR)
kostka rubika cfop fridrich f2l
28 (UF-FF)
kostka rubika cfop fridrich f2l
29 (UF-FL)
kostka rubika cfop fridrich f2l
30 (UF-FB)
kostka rubika cfop fridrich f2l
31 (UF-FR)
kostka rubika cfop fridrich f2l
32 (UR-MC)
kostka rubika cfop fridrich f2l
33 (UR-MI)
kostka rubika cfop fridrich f2l
34 (UR-RF)
kostka rubika cfop fridrich f2l
35 (UR-RL)
kostka rubika cfop fridrich f2l
36 (UR-RB)
kostka rubika cfop fridrich f2l
37 (UR-RR)
kostka rubika cfop fridrich f2l
38 (UR-FF)
kostka rubika cfop fridrich f2l
39 (UR-FL)
kostka rubika cfop fridrich f2l
40 (UR-FB)
kostka rubika cfop fridrich f2l
41 (UR-FR)

Algorytmy

ETAP 2 - F2L

jak ułożyć kostkę rubika CFOP F2L
Twój Cel

Pierwsze dwie warstwy (ang. First 2 Layers)

Drugi etap to ułożenie 8 klocków: 4 białych rogów i 4 krawędzi środkowej warstwy.

Poniżej przedstawiamy algorytmy układające jednocześnie parę: 1 biały róg + 1 krawędź środkowej warstwy. Są to 2 klocki sąsiadujące ze sobą.

Aby ułożyć wszystkie 8 klocków na tym etapie, trzeba będzie wykorzystać max 4 algorytmy do każdej z 4 par.

Trzymaj kostkę białym kolorem do dołu, aby biały krzyż był na dolnej ściance.

Dopasuj swoją sytuację do jednej z poniższych i wykonaj algorytm.

Niebieska ścianka na rysunkach jest Frontem.

Algorytmy DD

Algorytmy dla przypadków, gdy biały róg jest na prawidłowym miejscu – na Dole skierowany w Dół.

01 (DD-M)

Drugi klocek jest w Środkowej warstwie (Middle)

kostka rubika cfop fridrich f2l
jak ułożyć kostkę rubika 3x3
jak ułożyć kostkę rubika 3x3
jak ułożyć kostkę rubika 3x3
jak ułożyć kostkę rubika 3x3
cfop fridrich
jak ułożyć kostkę rubika 3x3
jak ułożyć kostkę rubika 3x3
jak ułożyć kostkę rubika 3x3
jak ułożyć kostkę rubika 3x3
jak ułożyć kostkę rubika 3x3
jak ułożyć kostkę rubika 3x3
jak ułożyć kostkę rubika 3x3

(R U’ R’ U) y’ (R’ U2 R U’ U’) (R’ U R)

02 (DD-R)

Drugi klocek jest w górnej warstwie obrócony Prawym (Right) kolorem do góry

kostka rubika cfop fridrich f2l
jak ułożyć kostkę rubika 3x3
jak ułożyć kostkę rubika 3x3
jak ułożyć kostkę rubika 3x3
jak ułożyć kostkę rubika 3x3