Jak ułożyć Kostkę Pyraminx?

jak ułożyć kostkę rubika pyraminx

Jak ułożyć Kostkę Pyraminx?

Oznaczenia ścianek

jak ułożyć kostkę pyraminx

Powyżej zostały przedstawione oznaczenia ścianek kostki. Przedni róg będzie oznaczany literą F od angielskiego Front, górny U od Up, prawy R od Right, lewy L od Left. Są to powszechnie używane oznaczenia.

UWAGA! Kolory na powyższym obrazku nie są ważne. Akurat niebieska ścianka została oznaczona jako prawa (R). Nie oznacza to jednak, że zawsze niebieska ścianka będzie prawą ścianką. Wszystko zależy od tego co w danej chwili chcesz ułożyć.

Wierzchołek – to najbardziej wysunięty klocek o 3 kolorach, szczyt piramidy,

Krawędź – to klocek o 2 kolorach, pomiędzy dwoma wierzchołkami,

Środek – to klocek o 1 kolorze, znajdujący się pod wierzchołkiem.

Oznaczenia ruchów

Ruchy wykonuj trzymając kostkę przednim wierzchołkiem „F” skierowanym do siebie. Każdy ruch to obrót elementu o 60 stopni, czyli 1/3 pełnego obrotu. Oznaczenia ruchów bez apostrofu to obrót elementu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a z apostrofem – przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

jak ułożyć kostkę pyraminx
Ruch prawym rogiem do góry
jak ułożyć kostkę pyraminx
Ruch prawym rogiem w dół
jak ułożyć kostkę pyraminx
Ruch przednim rogiem w prawo
jak ułożyć kostkę pyraminx
Ruch przednim rogiem w lewo
jak ułożyć kostkę pyraminx
Ruch lewym rogiem w dół
jak ułożyć kostkę pyraminx
Ruch lewym rogiem w górę
jak ułożyć kostkę pyraminx
Ruch górnym rogiem w lewo
jak ułożyć kostkę pyraminx
Ruch górnym rogiem w prawo

ETAP 1 - Wierzchołki

jak ułożyć kostkę pyraminx
Twój Cel

(widok kostki od góry)

Pierwszy etap to ułożenie 4 wierzchołków w ten sposób, aby kolory na wierzchołkach zgadzały się z kolorami sąsiadujących z nimi środków. 

Oznacza to, że trzeba obrócić wierzchołki w taki sposób, aby kolor na nim zgadzał się z kolorem znajdującego się pod nim klocka (środka).

Ten etap jest bardzo prosty. Nie są potrzebne żadne algorytmy.

Gdy prawidłowo obrócisz wszystkie wierzchołki, przejdź dalej do ETAPU 2.

ETAP 2 - Środki

jak ułożyć kostkę pyraminx
Twój Cel

(widok kostki od góry)

Drugi etap to ułożenie środków w taki sposób, aby na każdej ściance kolory wszystkich 3 środków zgadzały się ze sobą.

Na tym etapie również nie są potrzebne żadne algorytmy.

Gdy prawidłowo ułożysz wszystkie środki, przejdź dalej do ETAPU 3.

ETAP 3 - Żółta dolna warstwa​

jak ułożyć kostkę pyraminx
Twój Cel

(widok kostki od przodu)

Trzeci etap to ułożenie całej dolnej żółtej warstwy, czyli umieszczenie w odpowiedni sposób w dolnej warstwie 3 żółtych krawędzi.

Ważne jest to, aby drugi kolor żółtej krawędzi (tj. czerwony, niebieski lub zielony) zgadzał się z sąsiadującymi klockamiśrodkami, czyli czerwona krawędź powinna znaleźć się między czerwonymi środkami itd.

Na tym etapie możesz wykorzystać 2 poniższe algorytmy.

Algorytm 1

jak ułożyć kostkę pyraminx
Włożenie żółtej krawędzi z górnej warstwy do dolnej warstwy w PRAWĄ stronę

(widok kostki od przodu)

jak ułożyć kostkę pyraminx
jak ułożyć kostkę pyraminx
jak ułożyć kostkę pyraminx

Algorytm 2

jak ułożyć kostkę pyraminx
Włożenie żółtej krawędzi z górnej warstwy do dolnej warstwy w LEWĄ stronę

(widok kostki od przodu)

jak ułożyć kostkę pyraminx
jak ułożyć kostkę pyraminx
jak ułożyć kostkę pyraminx

Gdy prawidłowo ułożysz żółtą dolną warstwę, przejdź dalej do ETAPU 4.

ETAP 4 - Pozostałe boczne ścianki

jak ułożyć kostkę pyraminx
Twój Cel

(widok kostki od góry)

Czwarty etap to ułożenie ostatnich 3 krawędzi.

Na tym etapie możesz wykorzystać 5 algorytmów: 3 podstawowe i 2 algorytmy będące złożeniem pierwszego i drugiego oraz pierwszego i trzeciego.

Zauważ, że wierzchołek czerwono-niebiesko-zielony zawsze będzie górnym wierzchołkiem.

Algorytm 1

jak ułożyć kostkę pyraminx
Obrót dwóch krawędzi bez ich przemieszczania

(widok kostki od góry)

jak ułożyć kostkę pyraminx
jak ułożyć kostkę pyraminx
jak ułożyć kostkę pyraminx
jak ułożyć kostkę pyraminx
jak ułożyć kostkę pyraminx
jak ułożyć kostkę pyraminx
jak ułożyć kostkę pyraminx
jak ułożyć kostkę pyraminx

Algorytm 2

jak ułożyć kostkę pyraminx
Przemieszczenie wszystkich krawędzi w PRAWO - zgodnie z ruchem wskazówek zegara

(widok kostki od góry)

jak ułożyć kostkę pyraminx
jak ułożyć kostkę pyraminx
jak ułożyć kostkę pyraminx
jak ułożyć kostkę pyraminx
jak ułożyć kostkę pyraminx
jak ułożyć kostkę pyraminx
jak ułożyć kostkę pyraminx

Algorytm 3

jak ułożyć kostkę pyraminx
Przemieszczenie wszystkich krawędzi w LEWO - przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

(widok kostki od góry)

jak ułożyć kostkę pyraminx
jak ułożyć kostkę pyraminx
jak ułożyć kostkę pyraminx
jak ułożyć kostkę pyraminx
jak ułożyć kostkę pyraminx
jak ułożyć kostkę pyraminx
jak ułożyć kostkę pyraminx

Algorytm 4

(Skrót algorytmów 1 + 2)

jak ułożyć kostkę pyraminx
Przemieszczenie wszystkich krawędzi w PRAWO z jednoczesnym obrotem dwóch krawędzi (lewej i prawej)

(widok kostki od góry)

jak ułożyć kostkę pyraminx
jak ułożyć kostkę pyraminx
jak ułożyć kostkę pyraminx
jak ułożyć kostkę pyraminx
jak ułożyć kostkę pyraminx
jak ułożyć kostkę pyraminx

Algorytm 5

(Skrót algorytmów 1 + 3)

jak ułożyć kostkę pyraminx
Przemieszczenie wszystkich krawędzi w LEWO z jednoczesnym obrotem dwóch krawędzi (lewej i prawej)

(widok kostki od góry)

jak ułożyć kostkę pyraminx
jak ułożyć kostkę pyraminx
jak ułożyć kostkę pyraminx
jak ułożyć kostkę pyraminx
jak ułożyć kostkę pyraminx
jak ułożyć kostkę pyraminx

GRATULACJE! Kostka Pyraminx ułożona!

X