Jak ułożyć Kostkę Pyraminx?

Oznaczenia ścianek

pyraminx algorytmy

Powyżej zostały przedstawione oznaczenia ścianek kostki. Przedni róg będzie oznaczany literą F od angielskiego Front, górny U od Up, prawy R od Right, lewy L od Left. Są to powszechnie używane oznaczenia.

UWAGA! Kolory na powyższym obrazku nie są ważne. Akurat niebieska ścianka została oznaczona jako prawa (R). Nie oznacza to jednak, że zawsze niebieska ścianka będzie prawą ścianką. Wszystko zależy od tego co w danej chwili chcesz ułożyć.

Wierzchołek – to najbardziej wysunięty klocek o 3 kolorach, szczyt piramidy,

Krawędź – to klocek o 2 kolorach, pomiędzy dwoma wierzchołkami,

Środek – to klocek o 1 kolorze, znajdujący się pod wierzchołkiem.

Oznaczenia ruchów

Ruchy wykonuj trzymając kostkę przednim wierzchołkiem „F” skierowanym do siebie. Każdy ruch to obrót elementu o 60 stopni, czyli 1/3 pełnego obrotu. Oznaczenia ruchów bez apostrofu to obrót elementu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a z apostrofem – przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

pyraminx algorytmy
Ruch prawym rogiem do góry
pyraminx układanie
Ruch prawym rogiem w dół
pyraminx algorytmy
Ruch przednim rogiem w prawo
pyraminx układanie
Ruch przednim rogiem w lewo
pyraminx algorytmy
Ruch lewym rogiem w dół
pyraminx układanie
Ruch lewym rogiem w górę
pyraminx algorytmy
Ruch górnym rogiem w lewo
pyraminx układanie
Ruch górnym rogiem w prawo

ETAP 1 - Wierzchołki

pyraminx algorytmy
Twój Cel

(widok kostki od góry)

Pierwszy etap to ułożenie 4 wierzchołków w ten sposób, aby kolory na wierzchołkach zgadzały się z kolorami sąsiadujących z nimi środków. 

Oznacza to, że trzeba obrócić wierzchołki w taki sposób, aby kolor na nim zgadzał się z kolorem znajdującego się pod nim klocka (środka).

Ten etap jest bardzo prosty. Nie są potrzebne żadne algorytmy.

Gdy prawidłowo obrócisz wszystkie wierzchołki, przejdź dalej do ETAPU 2.

ETAP 2 - Środki

pyraminx układanie
Twój Cel

(widok kostki od góry)

Drugi etap to ułożenie środków w taki sposób, aby na każdej ściance kolory wszystkich 3 środków zgadzały się ze sobą.

Na tym etapie również nie są potrzebne żadne algorytmy.

Gdy prawidłowo ułożysz wszystkie środki, przejdź dalej do ETAPU 3.

ETAP 3 - Żółta dolna warstwa​

pyraminx algorytmy
Twój Cel

(widok kostki od przodu)

Trzeci etap to ułożenie całej dolnej żółtej warstwy, czyli umieszczenie w odpowiedni sposób w dolnej warstwie 3 żółtych krawędzi.

Ważne jest to, aby drugi kolor żółtej krawędzi (tj. czerwony, niebieski lub zielony) zgadzał się z sąsiadującymi klockamiśrodkami, czyli czerwona krawędź powinna znaleźć się między czerwonymi środkami itd.

Na tym etapie możesz wykorzystać 2 poniższe algorytmy.

Algorytm 1

pyraminx układanie
Włożenie żółtej krawędzi z górnej warstwy do dolnej warstwy w PRAWĄ stronę

(widok kostki od przodu)

pyraminx algorytmy
pyraminx układanie
pyraminx układanie

Algorytm 2

pyraminx algorytmy
Włożenie żółtej krawędzi z górnej warstwy do dolnej warstwy w LEWĄ stronę

(widok kostki od przodu)

pyraminx układanie
pyraminx algorytmy
pyraminx algorytmy

Gdy prawidłowo ułożysz żółtą dolną warstwę, przejdź dalej do ETAPU 4.

ETAP 4 - Pozostałe boczne ścianki

pyraminx układanie
Twój Cel

(widok kostki od góry)

Czwarty etap to ułożenie ostatnich 3 krawędzi.

Na tym etapie możesz wykorzystać 5 algorytmów: 3 podstawowe i 2 algorytmy będące złożeniem pierwszego i drugiego oraz pierwszego i trzeciego.

Zauważ, że wierzchołek czerwono-niebiesko-zielony zawsze będzie górnym wierzchołkiem.

Algorytm 1

pyraminx układanie
Obrót dwóch krawędzi bez ich przemieszczania

(widok kostki od góry)

pyraminx algorytmy
pyraminx układanie
pyraminx układanie
pyraminx algorytmy
pyraminx układanie
pyraminx algorytmy
pyraminx algorytmy
pyraminx układanie

Algorytm 2

pyraminx algorytmy
Przemieszczenie wszystkich krawędzi w PRAWO - zgodnie z ruchem wskazówek zegara

(widok kostki od góry)

pyraminx algorytmy
pyraminx układanie
pyraminx układanie
pyraminx układanie
pyraminx algorytmy
pyraminx układanie
pyraminx układanie

Algorytm 3

pyraminx układanie
Przemieszczenie wszystkich krawędzi w LEWO - przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

(widok kostki od góry)

pyraminx algorytmy
pyraminx algorytmy
pyraminx układanie
pyraminx algorytmy
pyraminx algorytmy
pyraminx algorytmy
pyraminx układanie

Algorytm 4

(Skrót algorytmów 1 + 2)

pyraminx algorytmy
Przemieszczenie wszystkich krawędzi w PRAWO z jednoczesnym obrotem dwóch krawędzi (lewej i prawej)

(widok kostki od góry)

pyraminx algorytmy
pyraminx algorytmy
pyraminx algorytmy
pyraminx układanie
pyraminx układanie
pyraminx układanie

Algorytm 5

(Skrót algorytmów 1 + 3)

pyraminx algorytmy
Przemieszczenie wszystkich krawędzi w LEWO z jednoczesnym obrotem dwóch krawędzi (lewej i prawej)

(widok kostki od góry)

pyraminx układanie
pyraminx układanie
pyraminx układanie
pyraminx algorytmy
pyraminx algorytmy
pyraminx algorytmy

GRATULACJE! Właśnie ułożyłeś/łaś Kostkę Pyraminx!

Inne Instrukcje

Zapraszamy do Naszego Sklepu

X