Jak ułożyć Kostkę Rubika 5×5?

Jak ulozyc kostke rubika 5x5

Kostkę Rubika 5×5 można ułożyć wykorzystując etapy układania kostki 3×3. Najpierw jednak trzeba ułożyć środki ścianek, a następnie sparować krawędzie. Po tych dwóch wstępnych etapach można przejść do etapów znanych z kostki 3×3. Na tej stronie dowiesz się jak ułożyć kostkę Rubika 5×5 krok po kroku.

Spis treści

Oznaczenia ścianek

Jak ułożyć Kostkę 5x5 Oznaczenia

Środek – to klocek o jednym kolorze. Na każdej ściance jest po 9 takich klocków. Tak jak w kostce 3×3, jeden wewnętrzny środkowy klocek nie zmienia swojego położenia względem środków na innych ściankach

Róg – to klocek o 3 kolorach. Na każdej ściance są po 4 rogi

Krawędź – to klocek o dwóch kolorach. W tej kostce pomiędzy dwoma rogami są po 3 klocki będące krawędziami. Na każdej ściance jest w sumie po 12 klocków – krawędzi

Oznaczenia ruchów

jak ułożyć kostkę rubika 5x5
Ruch prawą ścianką do góry
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
Ruch prawą ścianką w dół
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
Ruch dwiema prawymi ściankami do góry
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
Ruch dwiema prawymi ściankami w dół
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
Dwa ruchy środkową prawą ścianką do góry
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
Dwa ruchy dwiema prawymi ściankami do góry

Ruchy oznaczone są literami:

 • U – ruch górną ścianką (ang. Up)
 • D – ruch dolną ścianką (ang. Down)
 • F – ruch przednią ścianką (ang. Front)
 • R – ruch prawą ścianką (ang. Right)
 • L – ruch lewą ścianką (ang. Left)
 • Duże litery: U, D, F, R, L – oznaczają ruch zewnętrzną ścianką
 • Małe litery: u, d, f, r, l – oznaczają ruch środkową ścianką
 • Duża litera + mała litera: Uu, Dd, Ff, Rr, Ll – oznaczają ruch obiema ściankami jednocześnie
 • x2 – oznacza podwójny ruch, czyli obrót o 180 stopni – 1/2 pełnego obrotu

Ruchy wykonuj trzymając kostkę frontem „F” skierowanym do siebie.

Każdy ruch to obrót ścianki o 90 stopni, czyli 1/4 pełnego obrotu. Oznaczenia ruchów:

 • bez apostrofu – to obrót ścianki zgodnie z ruchem wskazówek zegara
 • z apostrofem – przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

ETAP 1 – Środki

Jak ułożyć kostkę rubika 5x5 etap 1

Pierwszy etap to ułożenie środków – czyli 9 środkowych klocków na każdej ściance.

Poniżej przedstawiono kolejno proces łączenia środków. Najpierw łączymy ze sobą dwa klocki (1+1) tego samego koloru, następnie do nich kolejną parę (2+2), następnie do nich dołączamy kolejne 2 środki (4+2), a na koniec ostatnie 3 środki (6+3).

Warto najpierw ułożyć dwie pierwsze ścianki naprzeciw siebie – ułatwi to późniejsze układanie pozostałych czterech ścianek.

Pod koniec tego etapu mogą przydać się dwa dodatkowe algorytmy na wymianę 1 klocka pomiędzy ściankami w zależności od jego położenia.

Gdy klocki, które chcesz połączyć nie znajdują się na sąsiadujących ściankach tylko na przeciwległych, to wykonaj ruchy „Rr” dwukrotnie obracając tym samym obie prawe ścianki o 180°.

Krok 1 – Połączenie środków 1+1

Jak ułożyć kostkę rubika 5x5 etap 1 K0

Krok 2 – Połączenie środków 2+2

Jak ułożyć kostkę rubika 5x5 etap 1 K1

Krok 3 – Połączenie środków 4+2

Jak ułożyć kostkę rubika 5x5 etap 1 K2

Algorytm do kroków 1, 2, 3

jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5

Krok 4 – Połączenie środków 6+3

Jak ułożyć kostkę rubika 5x5 etap 1 K3
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5

Dodatkowa sytuacja 1

Zamiana klocka z przedniej ścianki z klockiem na ściance górnej

Jak ułożyć kostkę rubika 5x5 etap 1 K4
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5

Dodatkowa sytuacja 2

Zamiana klocka z przedniej ścianki z klockiem na ściance górnej

Jak ułożyć kostkę rubika 5x5 etap 1 K5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5

Gdy ułożysz już wszystkie środki, przejdź dalej do ETAPU 2.

ETAP 2 – Krawędzie

Jak ułożyć kostkę rubika 5x5 etap 2

Drugi etap to ułożenie wszystkich 12 krawędzi w taki sposób, aby 3 klocki w obrębie jednej krawędzi były takie same.

Dwa pierwsze poniższe algorytmy są podstawowe. Dzięki nim połączysz większość krawędzi. Następne algorytmy służą głównie do łączenia dwóch ostatnich krawędzi.

Algorytm podstawowy 1

Połączenie prawego dolnego klocka krawędzi ze środkowym górnym klockiem krawędzi – psuje krawędź lewą „XX”

Jak ułożyć kostkę rubika 5x5 etap 2 A1
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5

Algorytm podstawowy 2

Połączenie lewego dolnego klocka krawędzi ze środkowym górnym klockiem krawędzi – psuje krawędź prawą „XX”

Jak ułożyć kostkę rubika 5x5 etap 2 A2
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5

Algorytm 3

Zamiana środkowego klocka pomiędzy dwoma górnymi krawędziami.
Wersja 1: jedna z krawędzi ma 3 takie same kolory na górnej warstwie (zielony)

Jak ułożyć kostkę rubika 5x5 etap 2 A3
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5

Algorytm 4

Zamiana środkowego klocka pomiędzy dwoma górnymi krawędziami.
Wersja 2: obie krawędzie mają po 2 kolory takie same w górnej warstwie

Jak ułożyć kostkę rubika 5x5 etap 2 A4
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5

Algorytm 5

Zamiana środkowego klocka pomiędzy dwoma górnymi krawędziami.
Wersja 3: obie krawędzie mają po 3 kolory takie same w górnej warstwie

Jak ułożyć kostkę rubika 5x5 etap 2 A5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5

Algorytm 6

Zamiana klocków po skosie pomiędzy dwoma górnymi krawędziami (prawy klocek)

Jak ułożyć kostkę rubika 5x5 etap 2 A6
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5

Algorytm 7

Zamiana klocków po skosie pomiędzy dwoma górnymi krawędziami (lewy klocek)

Jak ułożyć kostkę rubika 5x5 etap 2 A7
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5

Algorytm 8

Zamiana klocków po skosie pomiędzy dwoma górnymi krawędziami (prawy klocek)

Jak ułożyć kostkę rubika 5x5 etap 2 A8
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5

Algorytm 9

Zamiana klocków po skosie pomiędzy dwoma górnymi krawędziami (lewy klocek)

Jak ułożyć kostkę rubika 5x5 etap 2 A9
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5

Algorytm 10

Zamiana prawego klocka pomiędzy dwoma górnymi krawędziami

Jak ułożyć kostkę rubika 5x5 etap 2 A10
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5

Błąd parzystości

Błąd parzystości na jednej krawędzi

Jak ułożyć kostkę rubika 5x5 etap 2 A11
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5

Podwójny błąd parzystości

Błąd parzystości na obu krawędziach

Jak ułożyć kostkę rubika 5x5 etap 2 A12
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5
jak ułożyć kostkę rubika 5x5

Gdy ułożysz już wszystkie krawędzie, przejdź dalej do ETAPU 3.

ETAP 3 – Tak samo jak 3×3

Jak ułożyć kostkę rubika 5x5 etap 3

Trzeci etap to ułożenie kostki do końca w taki sam sposób, jak układa się kostkę 3×3.

Sposób Układania

Podczas układania wg instrukcji kostki 3×3, obracaj tylko zewnętrznymi ściankami kostki, nie psując środków.

Jak ułożyć kostkę rubika 5x5 etap 3 A1

Gratulacje. Już wiesz jak ułożyć kostkę Rubika 5×5!

Instrukcje układania kostek

jak ułożyć kostkę rubika 2x2

Kostka 2×2

jak ułożyć kostkę rubika

Kostka 3×3
LBL (Łatwa)

jak ułożyć kostkę rubika

Kostka 3×3
CFOP (Trudna)

Jak ułożyć kostkę rubika 4x4

Kostka 4×4

Jak ułożyć kostkę rubika 5x5

Kostka 5×5

Jak ułożyć kostkę Piramida

Kostka
Piramida

jak ułożyć kostkę skewb

Kostka Skewb

Jak ułożyć kostkę Megaminx 2x2

Kostka
Megaminx 2×2

Jak ułożyć kostkę Megaminx 3x3

Kostka
Megaminx 3×3

Nasz sklep z kostkami