Jak ułożyć Kostkę 2×2?

jak ułożyć kostkę rubika 2x2

Jak ułożyć Kostkę 2x2?

Oznaczenia ścianek

jak ułożyć kostkę rubika 2x2

Powyżej zostały przedstawione oznaczenia ścianek kostki. Przednia ścianka będzie oznaczana literą F od angielskiego Front, tylna B od Back, górna U od Up, dolna D od Down, prawa R od Right, lewa L od Left. Są to powszechnie używane oznaczenia.

UWAGA! Kolory na powyższym obrazku nie są ważne. Akurat niebieska ścianka została oznaczona jako przednia (F). Nie oznacza to jednak, że zawsze niebieska ścianka będzie przednią ścianką. Wszystko zależy od tego co w danej chwili chcesz ułożyć.

Róg – to klocek o 3 kolorach. W tej kostce są tylko rogi. Ta kostka, w odróżnieniu do kostki 3×3, nie posiada jednokolorowych środków, ani dwukolorowych krawędzi.

Oznaczenia ruchów

Ruchy wykonuj trzymając kostkę przednią ścianką „F” skierowaną do siebie. Każdy ruch to obrót ścianki o 90 stopni, czyli 1/4 pełnego obrotu. Oznaczenia ruchów bez apostrofu to obrót ścianki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a z apostrofem – przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

jak ułożyć kostkę rubika 2x2
Ruch prawą ścianką do góry
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
Ruch prawą ścianką w dół
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
Ruch przednią ścianką w prawo
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
Ruch przednią ścianką w lewo
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
Ruch dolną ścianką w prawo
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
Ruch dolną ścianką w lewo
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
Ruch lewą ścianką w dół
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
Ruch lewą ścianką w górę
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
Ruch górną ścianką w lewo
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
Ruch górną ścianką w prawo

ETAP 1 - Dolna Biała Warstwa

jak ułożyć kostkę rubika 2x2
Twój Cel

Pierwszy etap to ułożenie białej warstwy – czyli czterech białych rogów. Należy ułożyć je tak, aby pozostałe 2 kolory rogów zgadzały się z kolorami sąsiednich klocków.

Zacznij od znalezienia np. klocka biało-czerwono-niebieskiego. Tam gdzie jest biały będzie dół kostki. Spróbuj obok niego dostawić klocek biało-czerwono-zielony w taki sposób aby biały był obok białego, a czerwony obok czerwonego. I tak dalej.

Mogą Ci się przydać poniższe algorytmy:

Algorytm 1

jak ułożyć kostkę rubika 2x2
Włożenie lewego górnego rogu z białym elementem w dolny lewy róg względem FRONTU
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2

Algorytm 2

jak ułożyć kostkę rubika 2x2
Włożenie prawego górnego rogu z białym elementem w dolny prawy róg względem FRONTU
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2

Algorytm 3

jak ułożyć kostkę rubika 2x2
Włożenie prawego górnego rogu z białym elementem obróconym ku górze w dolny prawy róg względem FRONTU
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2

Gdy ułożysz już całą białą warstwę, przejdź dalej do ETAPU 2.

ETAP 2 - Górna Żółta Warstwa

jak ułożyć kostkę rubika 2x2
Twój Cel

Drugi etap to ułożenie górnej żółtej warstwy. Pozostałe dwa kolory żółtych rogów nie są ważne. Ważne jest tylko to, aby klocki były obrócone żółtym kolorem do góry.

Dopasuj swoją sytuację do 1 z 7 poniższych i wykonaj odpowiedni algorytm.

Sytuacja 1

jak ułożyć kostkę rubika 2x2
Brak żółtych na górze + dwie żółte pary na bocznych
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2

Sytuacja 2

jak ułożyć kostkę rubika 2x2
Brak żółtych na górze + jedna para żółtych na bocznych
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2

Sytuacja 3

jak ułożyć kostkę rubika 2x2
Jedna para żółtych na górze + jedna para żółtych na bocznych
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2

Sytuacja 4

jak ułożyć kostkę rubika 2x2
Jedna para żółtych na górze + brak pary na bocznych
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2

Sytuacja 5

jak ułożyć kostkę rubika 2x2
Dwa żółte na górze po ukosie
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2

Sytuacja 6

jak ułożyć kostkę rubika 2x2
Jeden żółty na górze - wersja 1
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2

Sytuacja 7

jak ułożyć kostkę rubika 2x2
Jeden żółty na górze - wersja 2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2

Gdy ułożysz już całą żółtą warstwę, przejdź dalej do ETAPU 3.

ETAP 3 - Pozycje Żółtych Rogów

kostka rubika 2x2
Twój Cel
Ostatnim etapem jest przestawienie rogów w górnej warstwie na prawidłowe miejsca.

Na tym etapie masz do dyspozycji 2 algorytmy:

1. zamiany sąsiednich klocków,
2. zamiany klocków po ukosie.

Algorytm 1

jak ułożyć kostkę rubika 2x2
Zamiana dwóch sąsiednich klocków
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2

Algorytm 2

jak ułożyć kostkę rubika 2x2
Zamiana dwóch klocków po ukosie
jak ułożyć kostkę rubika 2x2
jak ułożyć kostkę rubika 2x2