Jak ułożyć Kostkę Rubika 3x3?

Oznaczenia ścianek

jak ułożyć kostkę rubika

Powyżej zostały przedstawione oznaczenia ścianek kostki. Przednia ścianka będzie oznaczana literą F od angielskiego Front, tylna B od Back, górna U od Up, dolna D od Down, prawa R od Right, lewa L od Left. Są to powszechnie używane oznaczenia.

UWAGA! Kolory na powyższym obrazku nie są ważne. Akurat niebieska ścianka została oznaczona jako przednia (F). Nie oznacza to jednak, że zawsze niebieska ścianka będzie przednią ścianką. Wszystko zależy od tego co w danej chwili chcesz ułożyć.

Środek – to klocek o jednym kolorze, który nie zmienia swojego położenia względem innych środków. Zawsze biały będzie naprzeciwko żółtego, niebieski naprzeciwko zielonego, a czerwony naprzeciwko pomarańczowego,

Krawędź – to klocek o dwóch kolorach, który zawsze znajduje się między dwoma Rogami,

Róg – to klocek o 3 kolorach.

Oznaczenia ruchów

Ruchy wykonuj trzymając kostkę przednią ścianką „F” skierowaną do siebie. Każdy ruch to obrót ścianki o 90 stopni, czyli 1/4 pełnego obrotu. Oznaczenia ruchów bez apostrofu to obrót ścianki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a z apostrofem – przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

jak ułożyć kostkę rubika
Ruch prawą ścianką do góry
jak ułożyć kostkę rubika
Ruch prawą ścianką w dół
jak ułożyć kostkę rubika
Ruch przednią ścianką w prawo
jak ułożyć kostkę rubika
Ruch przednią ścianką w lewo
jak ułożyć kostkę rubika
Ruch dolną ścianką w prawo
jak ułożyć kostkę rubika
Ruch dolną ścianką w lewo
jak ułożyć kostkę rubika
Ruch lewą ścianką w dół
jak ułożyć kostkę rubika
Ruch lewą ścianką w górę
jak ułożyć kostkę rubika
Ruch tylną ścianką w lewo
jak ułożyć kostkę rubika
Ruch tylną ścianką w prawo
jak ułożyć kostkę rubika
Ruch górną ścianką w lewo
jak ułożyć kostkę rubika
Ruch górną ścianką w prawo

Metoda LBL - Warstwa po warstwie

Dziś nauczysz się układać kostkę metodą LBL – warstwa po warstwie (ang.  Layer By Layer). Jest to najłatwiejsza metoda układania kostki Rubika.

Metoda ta polega na układaniu kostki zaczynając od ułożenia dolnej białej warstwy, następnie warstwy środkowej, a na koniec górnej żółtej warstwy.

ETAP 1 - Biały Krzyż

kostka rubika biały krzyż
Twój Cel
Pierwszy etap to ułożenie białego krzyża – czyli czterech białych krawędzi wokół białego środka. Krawędzie należy ułożyć tak, aby drugi kolor krawędzi zgadzał się z kolorem środka na bocznej ściance, to znaczy:

krawędź biało-niebieska powinna pasować jednocześnie do białego środka na dolnej ściance i niebieskiego środka na bocznej ściance,
tak samo krawędzie biało-czerwona, biało-pomarańczowa i biało-zielona.

Na tym etapie nie są potrzebne praktycznie żadne algorytmy. Obserwuj jak te 4 krawędzie przemieszczają się po kostce w czasie obracania ściankami. Spróbuj ułożyć je kolejno na odpowiednich miejscach, nie psując jednocześnie tych, które już zostały poprawnie ułożone.

Gdy znajdziesz się w sytuacji przedstawionej na poniższym obrazku – czyli krawędź będzie na dobrym miejscu, ale kolory będą odwrotnie niż powinny (np. biała część krawędzi przy niebieskim środku, a niebieska część krawędzi przy białym środku lub inne kolory), możesz wykorzystać poniższy algorytm, trzymając kostkę FRONTEM do siebie (przypominam, że niekoniecznie front jest niebieski jak na rysunku, tylko front jest tam, gdzie klocek jest na odwrót kolorami niż powinien). Oczywiście taka sytuacja może Ci się w ogóle nie przytrafić i nie będzie potrzeby wykorzystania tego algorytmu.

Algorytm 1

układanie kostki rubika 3x3
Obrócenie klocka znajdującego się w dolnej warstwie
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika

Gdy ułożysz już biały krzyż, przejdź dalej do ETAPU 2.

ETAP 2 - Białe Rogi

kostka rubika biała warstwa
Twój Cel

Drugi etap to ułożenie 4 białych rogów. Od tej pory ważne jest, aby kostkę trzymać białym kolorem do dołu, czyli tak, aby biały krzyż był na dolnej ściance.

Do ułożenia przydadzą Ci się 3 algorytmy przedstawione poniżej (zobacz). Polegają one na przekładaniu rogów zawierających biały element z górnej warstwy do dolnej w odpowiedni sposób.

UWAGA: Jeśli klocek z białą ścianką jest już w dolnej warstwie, ale w złym miejscu lub źle obrócony, należy go najpierw wyjąć do górnej warstwy, zastępując dowolnym innym klockiem z górnej warstwy, a następnie z powrotem odpowiednio włożyć do dolnej warstwy.

Algorytm 1

kostka rubika algorytmy
Włożenie lewego górnego rogu z białym elementem w dolny lewy róg względem FRONTU
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika

Algorytm 2

kostka rubika algorytmy
Włożenie prawego górnego rogu z białym elementem w dolny prawy róg względem FRONTU
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika

Algorytm 3

kostka rubika algorytmy
Włożenie prawego górnego rogu z białym elementem obróconym ku górze w dolny prawy róg względem FRONTU
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika

Gdy ułożysz już całą białą warstwę, przejdź dalej do ETAPU 3.

ETAP 3 - Środkowa Warstwa

kostka rubika druga warstwa
Twój Cel

Etap trzeci to ułożenie krawędzi w środkowej warstwie.

Dwa główne algorytmy to przekładanie klocków z górnej warstwy do środkowej.

UWAGA: Jeśli klocek jest już w środkowej warstwie, ale w złym miejscu lub źle obrócony, trzeba najpierw go wyjąć do górnej warstwy, zastępując dowolnym innym klockiem, a następnie odpowiednio włożyć z powrotem.

Algorytm 1

kostka rubika algorytmy
Włożenie krawędzi z górnej warstwy w prawą stronę względem FRONTU
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika

Algorytm 2

kostka rubika algorytmy
Włożenie krawędzi z górnej warstwy w lewą stronę względem FRONTU
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika

Gdy ułożysz już środkową warstwę, przejdź dalej do ETAPU 4.

ETAP 4 - Żółty Krzyż​

kostka rubika żółty krzyż
Twój Cel

Etap czwarty to ułożenie żółtego krzyża w górnej warstwie.

Tym razem drugi kolor krawędzi nie jest ważny. Ważne jest tylko to, aby krawędzie były obrócone żółtym kolorem do góry, tworząc krzyż. 

1. Dopasuj swój aktualny układ górnej warstwy do jednego z przypadków przedstawionych poniżej,

2. Ustaw swoją kostkę dokładnie tak jak pokazano,

3. Wykonaj podany algorytm.

Powtarzaj te 3 czynności aż do uzyskania żółtego krzyża.

Algorytm 1

instrukcja układania kostki rubika
Gdy żadna z żółtych krawędzi nie jest obrócona ku górze
instrukcja układania kostki rubika
Gdy dwie sąsiadujące żółte krawędzie są obrócone ku górze
instrukcja układania kostki rubika
Gdy dwie przeciwległe żółte krawędzie są obrócone ku górze
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika

Gdy ułożysz już żółty krzyż, przejdź dalej do ETAPU 5.

ETAP 5 - Żółta Warstwa

kostka rubika żółta warstwa
Twój Cel

Etap piąty to ułożenie żółtej warstwy – czyli odwrócenie 4 rogów żółtym kolorem do góry.

Pozostałe dwa kolory rogów nie są ważne. Ważne jest tylko to, aby rogi były obrócone żółtym kolorem do góry. 

1. Dopasuj swój aktualny układ górnej warstwy do jednego z przypadków przedstawionych poniżej,

2. Ustaw swoją kostkę dokładnie tak jak pokazano,

3. Wykonaj podany algorytm.

Powtarzaj te 3 czynności aż do uzyskania całej żółtej warstwy.

Algorytm 1

jak ułożyć kostkę rubika
Gdy żaden z żółtych rogów nie jest obrócony ku górze
jak ułożyć kostkę rubika
Gdy jeden róg jest obrócony żółtym kolorem ku górze (tzw. "RYBA")
jak ułożyć kostkę rubika
Gdy dowolne 2 rogi są obrócone żółtym kolorem ku górze
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika

Gdy ułożysz już żółtą warstwę, przejdź dalej do ETAPU 6.

ETAP 6 - Żółte Rogi na dobrych miejscach

jak ułożyć kostkę rubika
Twój Cel

Etap szósty to ułożenie żółtych rogów na dobrych miejscach – czyli w taki sposób, aby pozostałe dwa kolory rogów pasowały do ścianek.

Znajdź boczną ściankę, na której dwa rogi z górnej warstwy będą tego samego koloru. Ustaw ją frontem do siebie i wykonaj poniższy algorytm. Jeśli nie ma takiej ścianki, wykonaj poniższy algorytm i sprawdź

Algorytm 1

jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika

Gdy rogi będą już na właściwych miejscach, przejdź dalej do ETAPU 7.

ETAP 7 - Żółte Krawędzie na dobrych miejscach

jak ułożyć kostkę rubika
Twój Cel

Ostatnim etapem jest przestawienie krawędzi w górnej warstwie na prawidłowe miejsca.

Sprawdź czy któraś krawędź jest już na prawidłowym miejscu. Jeśli nie, wykonaj dowolny z przedstawionych algorytmów i sprawdź ponownie.

Jeśli jedna z krawędzi jest już na prawidłowej pozycji, ustaw kostkę w taki sposób, aby krawędź ta znajdowała się na tylnej ściance. Oceń w jaki sposób powinny zostać przemieszczone pozostałe 3 krawędzie (zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) i wykonaj odpowiedni algorytm.

Algorytm 1

jak ułożyć kostkę rubika
Zamiana krawędzi zgodnie z ruchem wskazówek zegara
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika

Algorytm 2

jak ułożyć kostkę rubika
Zamiana krawędzi przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika

GRATULACJE! Właśnie ułożyłeś/łaś Kostkę Rubika!

Zapraszamy do Naszego Sklepu

Inne Instrukcje

X