Jak ułożyć Kostkę Skewb?

jak ułożyć kostkę skewb

Jak ułożyć Kostkę Skewb?

Oznaczenia ścianek

jak ułożyć kostkę skewb

Środek – to duży klocek o jednym kolorze. Na każdej ściance jeden środek. Środki zmieniają swoje położenie podczas układania kostki,

Róg – to klocek o 3 kolorach. Na każdej ściance są po 4 rogi.

Oznaczenia ruchów

Ruchy wykonuj trzymając kostkę frontem „F” skierowanym do siebie. Każdy ruch to obrót wokół wskazanego rogu o 120 stopni, czyli 1/3 pełnego obrotu.

Rogi oznaczane są dwoma literami spośród poniższych:
U – górny (ang. Up),
D – dolny (ang. Down),
F – przedni (ang. Front),
R – prawy (ang. Right),
L – lewy (ang. Left
Są to powszechnie używane oznaczenia.

Oznaczenia ruchów bez apostrofu to obrót ścianki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a z apostrofem – przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

jak ułożyć kostkę skewb
Ruch wokół dolnego prawego rogu zgodnie ze wskazówkami zegara
jak ułożyć kostkę skewb
Ruch wokół dolnego prawego rogu przeciwnie do wskazówek zegara
jak ułożyć kostkę skewb
Ruch wokół dolnego przedniego rogu zgodnie ze wskazówkami zegara
jak ułożyć kostkę skewb
Ruch wokół dolnego przedniego rogu przeciwnie do wskazówek zegara
jak ułożyć kostkę skewb
Ruch wokół dolnego lewego rogu zgodnie ze wskazówkami zegara
jak ułożyć kostkę skewb
Ruch wokół dolnego lewego rogu przeciwnie do wskazówek zegara
jak ułożyć kostkę skewb
Ruch wokół górnego prawego rogu zgodnie ze wskazówkami zegara
jak ułożyć kostkę skewb
Ruch wokół górnego prawego rogu przeciwnie do wskazówek zegara
jak ułożyć kostkę skewb
Ruch wokół górnego przedniego rogu zgodnie ze wskazówkami zegara
jak ułożyć kostkę skewb
Ruch wokół górnego przedniego rogu przeciwnie do wskazówek zegara
jak ułożyć kostkę skewb
Obrót kostki o 180° wokół zaznaczonej pomarańczową linią osi

ETAP 1 - Biała warstwa

jak ułożyć kostkę skewb
Twój Cel

Pierwszy etap to ułożenie białej warstwy – czyli czterech białych rogów wokół białego środka. Rogi należy ułożyć tak, aby każdy z pozostałych dwóch kolorów rogu na bocznej ściance miał obok siebie róg w tym samym kolorze, to znaczy:

– na jednej bocznej ściance dwa górne rogi w kolorze czerwonym,
– na drugiej bocznej ściance dwa górne rogi w kolorze niebieskim,
– na trzeciej dwa rogi zielone,
– i na czwartej dwa rogi pomarańczowe.

Może zdarzyć się tak, że róg jest już w dobrym miejscu, ale nie jest obrócony białym kolorem do góry. W tym przypadku przydadzą Ci się poniższe algorytmy:

Algorytm 1

jak ułożyć kostkę skewb
Obrót górnego rogu zgodnie z ruchem wskazówek zegara
jak ułożyć kostkę skewb
jak ułożyć kostkę skewb
jak ułożyć kostkę skewb
jak ułożyć kostkę skewb

Algorytm 2

jak ułożyć kostkę skewb
Obrót górnego rogu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
jak ułożyć kostkę skewb
jak ułożyć kostkę skewb
jak ułożyć kostkę skewb
jak ułożyć kostkę skewb

Gdy ułożysz już białą warstwę, przejdź dalej do ETAPU 2.

ETAP 2 - Żółte rogi

jak ułożyć kostkę skewb
Twój Cel

Drugi etap to ułożenie czterech żółtych rogów na przeciwległej do białej ściance. Rogi należy ułożyć tak, aby wszystkie 4 rogi na bocznych ściankach miały ten sam kolor.

W tym etapie biały kolor jest na dolnej ściance, a żółty na górnej.

Możesz znaleźć się w 3 sytuacjach. Dopasuj swoją sytuację do jednej z przedstawionych poniżej i wykonaj podany algorytm.

W Sytuacji 1 wynikiem wykonania podanego algorytmu będzie Sytuacja 2, a ponowne wykonanie algorytmu da w rezultacie Sytuację 3.

Algorytm

jak ułożyć kostkę skewb
Sytuacja 1 - dwa rogi obrócone do góry
jak ułożyć kostkę skewb
Sytuacja 2 - dwa rogi obrócone do góry
jak ułożyć kostkę skewb
Sytuacja 3 - wszystkie 4 rogi obrócone do góry
jak ułożyć kostkę skewb
jak ułożyć kostkę skewb
jak ułożyć kostkę skewb
jak ułożyć kostkę skewb

Gdy ułożysz już żółte rogi, przejdź dalej do ETAPU 3.

ETAP 3 - Żółty środek

jak ułożyć kostkę skewb
Twój Cel

Trzeci etap to dokończenie układania żółtej warstwy czyli włożenie żółtego środka pomiędzy żółte rogi.

Krok 1 – ustaw kostkę tak, aby żółty środek był z tyłu z lewej strony (jak na rysunku poniżej) i wykonaj podany algorytm,

Krok 2 – ustaw kostkę tak, aby żółty środek był z przodu po prawej stronie z żółtym rogiem po swojej lewej górnej stronie – „strzałka w lewo do góry” i wykonaj ten sam algorytm.

Po wykonaniu kroku 2 żółta warstwa powinna być ułożona.

Algorytm

jak ułożyć kostkę skewb
Krok 1 - żółty środek z tyłu z lewej strony, rogi nieważne
jak ułożyć kostkę skewb
Krok 2 - żółty środek z przodu z prawej strony z żółtym rogiem po swojej lewej stronie - "strzałka w lewo do góry"
jak ułożyć kostkę skewb
Koniec - żółta warstwa ułożona
jak ułożyć kostkę skewb
jak ułożyć kostkę skewb
jak ułożyć kostkę skewb
jak ułożyć kostkę skewb

Gdy ułożysz już całą żółtą warstwę, przejdź dalej do ETAPU 4.

ETAP 4 - Pozostałe środki

kostka skewb
Twój Cel

Czwarty etap to ułożenie pozostałych środków. Na tym etapie są możliwe 2 sytuacje:

1. Żadna ze ścianek bocznych nie jest ułożona. Wykonaj poniższy algorytm trzymając kostkę tak, aby na górze był kolor żółty lub biały. Boczne ścianki są obojętne. Wykonanie algorytmu doprowadzi do sytuacji 2. 

2. Jedna boczna ścianka jest ułożona, a pozostałe 3 ścianki są nieułożone. Na jednej z nich rogi mają „kolor przeciwny” do koloru środka. Ustaw kostkę tak jak pokazano na obrazku „Sytuacja 2” i wykonaj algorytm.

Algorytm

jak ułożyć kostkę skewb
Sytuacja 1: Gdy wszystkie 4 boczne ścianki są pomieszane. Ustaw kostkę tak, aby na górze był kolor żółty lub biały, a ścianki boczne obojętnie.
jak ułożyć kostkę skewb
Sytuacja 2: Gdy tylko 3 boczne ścianki są pomieszane, a 1 boczna ścianka jest ułożona. Ustaw kostkę tak, aby po lewej stronie była ścianka boczna ułożona, a po prawej ścianka boczna z "kolorami przeciwnymi"
jak ułożyć kostkę skewb
jak ułożyć kostkę skewb
jak ułożyć kostkę skewb
jak ułożyć kostkę skewb
jak ułożyć kostkę skewb
jak ułożyć kostkę skewb
jak ułożyć kostkę skewb
jak ułożyć kostkę skewb
jak ułożyć kostkę skewb

Gratulacje. Kostka Skewb ułożona!

X