Jak ułożyć Kostkę Megaminx 3×3?

jak ułożyć kostkę megaminx

Jak ułożyć Kostkę Megaminx 3x3?

Oznaczenia ścianek

jak ułożyć kostkę megaminx

Środek – to klocek o jednym kolorze. Na każdej ściance jest po 1 takim klocku. Tak jak w kostce 3×3, środkowy klocek nie zmienia swojego położenia względem środków na innych ściankach,

Krawędź – to klocek o dwóch kolorach. Znajduje się on pomiędzy dwoma rogami. Na każdej ściance jest w sumie po 5 klocków – krawędzi,

Róg – to klocek o 3 kolorach. Na każdej ściance jest po 5 rogów.

Boczne ścianki kostki możemy podzielić na 2 rodzaje: dolne boczne ścianki i górne boczne ścianki.

Gdy przyjmiemy, że czerwona jest dolną ścianką, a pomarańczowa jest górną ścianką, to dolnymi bocznymi ściankami są: biała, ciemnoniebieska, różowa, jasnożółta i ciemnozielona, a górnymi bocznymi ściankami są: żółta, jasnozielona, szara, jasnoniebieska i fioletowa.

Oznaczenia ruchów

Ruchy wykonuj trzymając kostkę przednią ścianką „F” skierowaną do siebie. Każdy ruch to obrót ścianki o 1/5 pełnego obrotu. Oznaczenia ruchów bez apostrofu to obrót ścianki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a z apostrofem – przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

jak ułożyć kostkę megaminx
Ruch prawej górnej ścianki zgodnie ze wskazówkami zegara
jak ułożyć kostkę megaminx
Ruch prawej górnej ścianki przeciwnie do wskazówek zegara
jak ułożyć kostkę megaminx
Ruch lewej górnej ścianki zgodnie ze wskazówkami zegara
jak ułożyć kostkę megaminx
Ruch lewej górnej ścianki przeciwnie do wskazówek zegara
jak ułożyć kostkę megaminx
Ruch górnej ścianki zgodnie ze wskazówkami zegara
jak ułożyć kostkę megaminx
Ruch górnej ścianki przeciwnie do wskazówek zegara
jak ułożyć kostkę megaminx
Dwa ruchy przednią ścianką zgodnie ze wskazówkami zegara
jak ułożyć kostkę megaminx
Dwa ruchy przednią ścianką przeciwnie do wskazówek zegara
jak ułożyć kostkę megaminx
Ruch prawej dolnej ścianki zgodnie ze wskazówkami zegara
jak ułożyć kostkę megaminx
Ruch prawej dolnej ścianki przeciwnie do wskazówek zegara

ETAP 1 - Czerwona Gwiazda

jak ułożyć kostkę megaminx
Twój Cel

Pierwszy etap to ułożenie czerwonej gwiazdy – czyli 5 czerwonych krawędzi wokół czerwonego środka. Krawędzie należy ułożyć tak, aby drugi kolor krawędzi zgadzał się z kolorem środka na bocznej ściance.

Ten etap jest odpowiednikiem pierwszego etapu układania klasycznej kostki 3×3 – białego krzyża.

Gdy ułożysz czerwoną gwiazdę, obróć kostkę czerwoną gwiazdą do dołu i przejdź dalej do ETAPU 2.

ETAP 2 - Czerwone Rogi

jak ułożyć kostkę megaminx
Twój Cel

Drugi etap to ułożenie 5 czerwonych rogów wokół czerwonej gwiazdy. Rogi należy ułożyć tak, aby kolory na bocznych ściankach się zgadzały.

Ten etap jest odpowiednikiem drugiego etapu układania klasycznej kostki 3×3 – białych rogów.

Poniżej algorytmy na włożenie klocka do dolnej warstwy w zależności od położenia koloru czerwonego. Wygodnie jest trzymać kostkę w taki sposób, aby czerwona warstwa była na dole po prawej stronie, tak jak na rysunkach.

Algorytm 1

jak ułożyć kostkę megaminx
Włożenie rogu do czerwonej warstwy, gdy czerwony kolor klocka jest na ściance frontowej
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx

Algorytm 2

jak ułożyć kostkę megaminx
Włożenie rogu do czerwonej warstwy, gdy czerwony kolor klocka jest na ściance prawej
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx

Algorytm 3

jak ułożyć kostkę megaminx
Włożenie rogu do czerwonej warstwy, gdy czerwony kolor klocka jest na ściance górnej
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx

Gdy ułożysz już wszystkie czerwone rogi, przejdź dalej do ETAPU 3.

ETAP 3 - Środkowe krawędzie dolnych ścianek

jak ułożyć kostkę megaminx
Twój Cel

Trzeci etap to ułożenie 5 środkowych krawędzi w dolnych bocznych ściankach kostki.

Ten etap jest odpowiednikiem trzeciego etapu układania klasycznej kostki 3×3 – środkowej warstwy.

Poniżej przydatne algorytmy na włożenie klocka w odpowiednie miejsca. Wygodnie jest trzymać kostkę w taki sposób, aby czerwona warstwa była na dole po prawej lub lewej stronie, tak jak na rysunkach.

Algorytm 1

jak ułożyć kostkę megaminx
Włożenie krawędzi z górnej warstwy w prawą stronę względem FRONTU
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx

Algorytm 2

jak ułożyć kostkę megaminx
Włożenie krawędzi z górnej warstwy w lewą stronę względem FRONTU
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx

Gdy ułożysz już wszystkie środkowe krawędzie w dolnych bocznych ściankach, przejdź dalej do ETAPU 4.

ETAP 4 - Środkowe rogi dolnych ścianek

jak ułożyć kostkę megaminx
Twój Cel

Czwarty etap to ułożenie 5 środkowych rogów w dolnych bocznych ściankach kostki.

Na tym etapie należy pamiętać, aby poruszać tylko ściankami górnymi – czyli tam gdzie środki są koloru: jasnoniebieskiego, żółtego, fioletowego, jasnozielonego, szarego, i pomarańczowego. W ten sposób nie popsują się ułożone do tej pory dolne ścianki.

Poniżej przydatne algorytmy na obracanie klocka w odpowiednią stronę.

Algorytm 1

jak ułożyć kostkę megaminx
Obrót klocka w lewą stronę
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx

Algorytm 2

jak ułożyć kostkę megaminx
Obrót klocka w prawą stronę
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx

Gdy ułożysz już wszystkie środkowe rogi w dolnych bocznych ściankach, przejdź dalej do ETAPU 5.

ETAP 5 - Dolne krawędzie górnych ścianek

jak ułożyć kostkę megaminx
Twój Cel

Piąty etap to ułożenie 10 dolnych krawędzi w górnych, bocznych ściankach kostki lub inaczej mówiąc: 10 górnych krawędzi w dolnych, bocznych ściankach kostki 🙂

Poniżej przydatne algorytmy na włożenie klocka w odpowiednie miejsce z górnej warstwy kostki.

Algorytm 1

jak ułożyć kostkę megaminx
Włożenie krawędzi z górnej warstwy w prawą stronę
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx

Algorytm 2

jak ułożyć kostkę megaminx
Włożenie krawędzi z górnej warstwy w prawą stronę z odwróceniem klocka
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx

Algorytm 3

jak ułożyć kostkę megaminx
Włożenie krawędzi z górnej warstwy w lewą stronę
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx