Jak ułożyć Kostkę 3×3?

Jak ułożyć Kostkę Rubika

Kostkę 3×3 można ułożyć w 7 prostych etapach metodą zwaną LBL (ang. Layer By Layer – Warstwa po Warstwie). Jest to najłatwiejsza metoda układania kostki. Metoda ta polega na układaniu kostki zaczynając od ułożenia najpierw dolnej białej warstwy, następnie warstwy środkowej, a na koniec górnej żółtej warstwy. Na tej stronie dowiesz się jak ułożyć kostkę krok po kroku.

Spis treści

Oznaczenia ścianek

Jak ułożyć kostkę Rubika opis

Środek – to klocek o 1 kolorze, który nie zmienia swojego położenia względem innych środków. Zawsze biały będzie naprzeciwko żółtego, niebieski naprzeciwko zielonego, a czerwony naprzeciwko pomarańczowego.

Krawędź – to klocek o 2 kolorach, który zawsze znajduje się między dwoma Rogami.

Róg – to klocek o 3 kolorach.

Oznaczenia ruchów

Jak ułożyć kostkę rubika
Ruch prawą
ścianką do góry
Jak ułożyć kostkę rubika
Ruch prawą
ścianką w dół
Jak ułożyć kostkę rubika
Ruch lewą
ścianką w dół
Jak ułożyć kostkę rubika
Ruch lewą
ścianką w górę
Jak ułożyć kostkę rubika
Ruch przednią
ścianką w prawo
Jak ułożyć kostkę rubika
Ruch przednią
ścianką w lewo
Jak ułożyć kostkę rubika
Ruch tylną ścianką w lewo
Jak ułożyć kostkę rubika
Ruch tylną ścianką w prawo
Jak ułożyć kostkę rubika
Ruch dolną ścianką w prawo
Jak ułożyć kostkę rubika
Ruch dolną ścianką w lewo
Jak ułożyć kostkę rubika
Ruch górną ścianką w lewo
Jak ułożyć kostkę rubika
Ruch górną ścianką w prawo

Ruchy ścianek oznaczane są literami spośród poniższych:

 • U – górna ścianka (ang. Up)
 • D – dolna ścianka (ang. Down)
 • F – przednia ścianka (ang. Front)
 • B – tylna ścianka (ang. Back)
 • R – prawa ścianka (ang. Right)
 • L – lewa ścianka (ang. Left)

Są to powszechnie używane oznaczenia.

Ruchy wykonuj trzymając kostkę frontem „F” skierowanym do siebie.

Każdy ruch to obrót ścianki o 90 stopni, czyli 1/4 pełnego obrotu. Oznaczenia ruchów:

 • bez apostrofu – to obrót ścianki zgodnie z ruchem wskazówek zegara
 • z apostrofem – przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

Ruchy z oznaczeniem x2 oznaczają wykonanie 2 razy tego samego ruchu, czyli obrót o 180 stopni, czyli 1/2 pełnego obrotu.

ETAP 1 – Biały Krzyż

Jak ułożyć kostkę Rubika etap 1

Pierwszy etap to ułożenie białego krzyża – czyli czterech białych krawędzi wokół białego środka.

Krawędzie należy ułożyć tak, aby drugi kolor krawędzi zgadzał się z kolorem środka na bocznej ściance, to znaczy:

 • krawędź biało-niebieska powinna pasować jednocześnie do białego środka na dolnej ściance i niebieskiego środka na bocznej ściance.
 • tak samo krawędzie biało-czerwona, biało-pomarańczowa i biało-zielona.

Na tym etapie nie są potrzebne żadne algorytmy. Obserwuj jak te 4 krawędzie przemieszczają się po kostce w czasie obracania ściankami. Spróbuj ułożyć je kolejno na odpowiednich miejscach, nie psując jednocześnie tych, które już zostały poprawnie ułożone.

Gdy krawędź jest już na dobrym miejscu, ale kolory będą odwrotnie niż powinny (np. biała część krawędzi przy niebieskim środku, a niebieska część krawędzi przy białym środku), możesz wykorzystać poniższy algorytm, trzymając kostkę FRONTEM do siebie (niekoniecznie front jest niebieski jak na rysunku, front jest tam, gdzie klocek jest na odwrót kolorami niż powinien).

ALGORYTM

Obrócenie klocka znajdującego się w dolnej warstwie

Jak ułożyć kostkę Rubika etap 1 A1
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika

Gdy ułożysz już biały krzyż, przejdź dalej do ETAPU 2.

ETAP 2 – Białe Rogi

Jak ułożyć kostkę Rubika etap 2

Drugi etap to ułożenie 4 białych rogów. Od tej pory ważne jest, aby kostkę trzymać białym kolorem do dołu, czyli tak, aby biały krzyż był na dolnej ściance.

Do ułożenia przydadzą Ci się 3 algorytmy przedstawione poniżej (zobacz). Polegają one na przekładaniu rogów zawierających biały element z górnej warstwy do dolnej w odpowiedni sposób.

UWAGA: Jeśli klocek z białą ścianką jest już w dolnej warstwie, ale w złym miejscu lub źle obrócony, należy go najpierw wyjąć do górnej warstwy, zastępując dowolnym innym klockiem z górnej warstwy, a następnie z powrotem odpowiednio włożyć do dolnej warstwy.

ALGORYTM 1

Włożenie lewego górnego rogu z białym elementem w dolny lewy róg względem FRONTU

Jak ułożyć kostkę Rubika etap 2 A1
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika

ALGORYTM 2

Włożenie prawego górnego rogu z białym elementem w dolny prawy róg względem FRONTU

Jak ułożyć kostkę Rubika etap 2 A2
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika

ALGORYTM 3

Włożenie prawego górnego rogu z białym elementem obróconym ku górze w dolny prawy róg względem FRONTU

Jak ułożyć kostkę Rubika etap 2 A3
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika piramida
jak ułożyć kostkę rubika piramida
jak ułożyć kostkę rubika piramida

Gdy ułożysz już całą białą warstwę, przejdź dalej do ETAPU 3.

ETAP 3 – Środkowa Warstwa

Jak ułożyć kostkę Rubika etap 3

Etap trzeci to ułożenie krawędzi w środkowej warstwie.

Dwa główne algorytmy to przekładanie klocków z górnej warstwy do środkowej.

UWAGA: Jeśli klocek jest już w środkowej warstwie, ale w złym miejscu lub źle obrócony, trzeba najpierw go wyjąć do górnej warstwy, zastępując dowolnym innym klockiem, a następnie odpowiednio włożyć z powrotem.

ALGORYTM 1

Włożenie krawędzi z górnej warstwy w prawą stronę względem FRONTU

Jak ułożyć kostkę Rubika etap 3 A1
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika

ALGORYTM 2

Włożenie krawędzi z górnej warstwy w lewą stronę względem FRONTU

Jak ułożyć kostkę Rubika etap 3 A2
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika

Gdy ułożysz już środkową warstwę, przejdź dalej do ETAPU 4.

ETAP 4 – Żółty Krzyż

Jak ułożyć kostkę Rubika etap 4

Etap czwarty to ułożenie żółtego krzyża w górnej warstwie.

Tym razem drugi kolor krawędzi nie jest ważny. Ważne jest tylko to, aby krawędzie były obrócone żółtym kolorem do góry, tworząc krzyż.

 1. Dopasuj swój aktualny układ górnej warstwy do jednego z podanych przypadków
 2. Ustaw swoją kostkę dokładnie tak jak pokazano
 3. Wykonaj podany algorytm

Powtarzaj te 3 kroki aż do uzyskania żółtego krzyża.

Jak ułożyć kostkę Rubika etap 4 S1

Brak żółtych krawędzi
Kształt „kropki”

Jak ułożyć kostkę Rubika etap 4 S2

Dwie żółte krawędzie
Kształt „L”

Jak ułożyć kostkę Rubika etap 4 S3

Dwie żółte krawędzie
Kształt „i”

ALGORYTM

Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
jak ułożyć kostkę rubika piramida
jak ułożyć kostkę rubika piramida

Gdy ułożysz już żółty krzyż, przejdź dalej do ETAPU 5.

ETAP 5 – Żółta Warstwa

Jak ułożyć kostkę Rubika etap 5

Etap piąty to ułożenie żółtej warstwy – czyli odwrócenie 4 rogów żółtym kolorem do góry.

Pozostałe dwa kolory rogów nie są ważne. Ważne jest tylko to, aby rogi były obrócone żółtym kolorem do góry. 

 1. Dopasuj swój aktualny układ górnej warstwy do jednego z podanych przypadków
 2. Ustaw swoją kostkę dokładnie tak jak pokazano
 3. Wykonaj podany algorytm

Powtarzaj te 3 kroki aż do uzyskania całej żółtej warstwy.

Widoki kostki od góry

Jak ułożyć kostkę Rubika etap 5 S1

Brak żółtych rogów
Kształt „krzyża”

Jak ułożyć kostkę Rubika etap 5 S2

Jeden żółty róg
Kształt „ryby”

Jak ułożyć kostkę Rubika etap 5 S3

Dwa dowolne żółte rogi

ALGORYTM

Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika

Gdy ułożysz już żółtą warstwę, przejdź dalej do ETAPU 6.

ETAP 6 – Pozycje Żółtych Rogów

Jak ułożyć kostkę Rubika etap 6

Etap szósty to ułożenie żółtych rogów na dobrych miejscach – czyli w taki sposób, aby pozostałe dwa kolory rogów pasowały do ścianek.

widok kostki od góry

Jak ułożyć kostkę Rubika etap 6 S1
 1. Znajdź boczną ściankę, na której dwa rogi z górnej warstwy będą tego samego koloru.
 2. Ustaw ją frontem do siebie i wykonaj poniższy algorytm.
 3. Jeśli nie ma takiej ścianki, wykonaj ten sam poniższy algorytm i sprawdź ponownie.

ALGORYTM

Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika

ETAP 7 – Pozycje Żółtych Krawędzi

Jak ułożyć kostkę Rubika etap 7

Ostatnim etapem jest przestawienie krawędzi w górnej warstwie na prawidłowe miejsca.

 1. Sprawdź czy któraś krawędź jest już na prawidłowym miejscu. Jeśli nie, wykonaj dowolny z przedstawionych algorytmów i sprawdź ponownie.
 2. Jeśli jedna z krawędzi jest już na prawidłowej pozycji, ustaw kostkę w taki sposób, aby krawędź ta znajdowała się na tylnej ściance.
 3. Oceń w jaki sposób powinny zostać przemieszczone pozostałe 3 krawędzie (zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) i wykonaj odpowiedni algorytm.

ALGORYTM 1

Zamiana krawędzi zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Jak ułożyć kostkę Rubika etap 7 A1
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika

ALGORYTM 2

Zamiana krawędzi przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

Jak ułożyć kostkę Rubika etap 7 A2
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika
Jak ułożyć kostkę rubika

Gratulacje! Już wiesz jak ułożyć kostkę

Instrukcje układania kostek

jak ułożyć kostkę rubika 2x2

Kostka 2×2

jak ułożyć kostkę rubika

Kostka 3×3
LBL (Łatwa)

jak ułożyć kostkę rubika

Kostka 3×3
CFOP (Trudna)

Jak ułożyć kostkę rubika 4x4

Kostka 4×4

Jak ułożyć kostkę rubika 5x5

Kostka 5×5

Jak ułożyć kostkę Piramida

Kostka
Piramida

jak ułożyć kostkę skewb

Kostka Skewb

Jak ułożyć kostkę Megaminx 2x2

Kostka
Megaminx 2×2

Jak ułożyć kostkę Megaminx 3x3

Kostka
Megaminx 3×3

Nasz sklep z kostkami