Jak ułożyć Kostkę Megaminx 2×2?

Jak ulozyc kostke rubika kilominx megaminx 2x2

Jak ułożyć Kostkę Megaminx 2×2 (Kilominx)?

Oznaczenia ścianek
jak ułożyć kostkę megaminx

Kostka Megaminx 2×2, inaczej zwana Kilominx posiada 12 ścianek w 12 różnych kolorach.
Na każdej ściance jest po 5 klocków – rogów. Każdy z rogów posada po 3 kolory.

Rozkład kolorów na ułożonej kostce, czyli jakie kolory są na przeciwko siebie:
– biały na przeciwko szarego,
– fioletowy na przeciwko różowego,
– ciemnozielony na przeciwko jasnozielonego,
– czerwony na przeciwko pomarańczowego,
– ciemnoniebieski na przeciwko jasnoniebieskiego,
– ciemnożółty na przeciwko jasnożółtego.

Oznaczenia ruchów

Ruchy wykonuj trzymając kostkę frontem „F” skierowanym do siebie. Każdy ruch to obrót ścianki o 1/5 pełnego obrotu.

Ruchy ścianek oznaczane są literami spośród poniższych:
U – górny (ang. Up),
D – dolny (ang. Down),
F – przedni (ang. Front),
R – prawy (ang. Right),
L – lewy (ang. Left)
Są to powszechnie używane oznaczenia.

Oznaczenia ruchów bez apostrofu to obrót ścianki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a z apostrofem – przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

jak ułożyć kostkę megaminx
Ruch dolnej lewej ścianki zgodnie ze wskazówkami zegara
jak ułożyć kostkę megaminx
Ruch dolnej lewej ścianki przeciwnie do wskazówek zegara
jak ułożyć kostkę megaminx
Ruch górnej lewej ścianki zgodnie ze wskazówkami zegara
jak ułożyć kostkę megaminx
Ruch górnej lewej ścianki przeciwnie do wskazówek zegara
jak ułożyć kostkę megaminx
Ruch przedniej ścianki zgodnie ze wskazówkami zegara
jak ułożyć kostkę megaminx
Ruch przedniej ścianki przeciwnie do wskazówek zegara
jak ułożyć kostkę megaminx
Ruch górnej prawej ścianki zgodnie ze wskazówkami zegara
jak ułożyć kostkę megaminx
Ruch górnej prawej ścianki przeciwnie do wskazówek zegara
jak ułożyć kostkę megaminx
Ruch górnej ścianki zgodnie ze wskazówkami zegara
jak ułożyć kostkę megaminx
Ruch górnej ścianki przeciwnie do wskazówek zegara
jak ułożyć kostkę megaminx
Dwa ruchy przedniej ścianki zgodnie ze wskazówkami zegara

ETAP 1 – Czerwona warstwa

jak ułożyć kostkę megaminx
Twój Cel

Pierwszy etap to ułożenie czerwonej warstwy – czyli pięciu czerwonych rogów na górnej warstwie. Rogi należy ułożyć tak, aby kolory na bocznych ściankach się zgadzały.

Jeśli róg jest już w dobrym miejscu, ale nie jest obrócony czerwonym kolorem do góry, należy go wyjąć z górnej warstwy wkładając na jego miejsce dowolny inny klocek, a następnie odpowiednio włożyć go z powrotem.

Poniżej algorytmy na włożenie klocka do górnej warstwy w zależności od położenia koloru czerwonego:

Algorytm 1

jak ułożyć kostkę megaminx
Włożenie klocka do górnej warstwy z kolorem czerwonym po lewej stronie

jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
Algorytm 2

jak ułożyć kostkę megaminx
Włożenie klocka do górnej warstwy z kolorem czerwonym po prawej stronie

jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
Algorytm 3

jak ułożyć kostkę megaminx
Włożenie klocka do górnej warstwy z kolorem czerwonym na środku

jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx

Gdy ułożysz już pierwszą warstwę, przejdź dalej do ETAPU 2.

ETAP 2 – Dolne środkowe klocki

Przed rozpoczęciem etapu 2 – ODWRÓĆ KOSTKĘ UŁOŻONĄ CZERWONĄ WARSTWĄ DO DOŁU.

jak ułożyć kostkę megaminx
Twój Cel

Drugi etap to ułożenie pięciu dolnych środkowych klocków. Są to klocki sąsiadujące z warstwą ułożoną w pierwszym etapie.

W tym etapie czerwony kolor jest na dolnej ściance.

1. Wyznacz miejsce, które chcesz ułożyć,
2. Znajdź na kostce klocek, który do niego pasuje,
3. Przetransportuj ten klocek do wyznaczonego miejsca przy pomocy górnej warstwy. Dzięki temu nie zepsujesz ułożonej już dolnej warstwy.
4. W razie potrzeby obróć klocek korzystając z poniższych algorytmów.

Poniżej algorytmy na obrót kolorów na klocku, który jest już w odpowiednim miejscu:

Algorytm 1

jak ułożyć kostkę megaminx
Obrót klocka zgodnie z ruchem wskazówek zegara

jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
Algorytm 2

jak ułożyć kostkę megaminx
Obrót klocka przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx

Gdy ułożysz już dolne środkowe klocki, przejdź dalej do ETAPU 3.

ETAP 3 – Górne środkowe klocki

jak ułożyć kostkę megaminx
Twój Cel

Trzeci etap to ułożenie pięciu górnych środkowych klocków. Są to klocki sąsiadujące z górną warstwą, która jest jeszcze nieułożona.

Tak jak w poprzednim etapie używaj górnej warstwy do transportu potrzebnych klocków w odpowiednie miejsca.

Mogą Ci się przydać poniższe algorytmy:

Algorytm 1

jak ułożyć kostkę megaminx
Włożenie klocka z górnej warstwy – Sytuacja 1

jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
Algorytm 2

jak ułożyć kostkę megaminx
Włożenie klocka z górnej warstwy – Sytuacja 2

jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
Algorytm 3

jak ułożyć kostkę megaminx
Włożenie klocka z górnej warstwy – Sytuacja 3

jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx

Gdy ułożysz już górne środkowe klocki, przejdź dalej do ETAPU 4.

ETAP 4 – Obrót pomarańczowych klocków

jak ułożyć kostkę megaminx
Twój Cel

Czwarty etap to obrócenie klocków w górnej warstwie pomarańczowym kolorem do góry.

Jest to najtrudniejszy etap. Dopasuj swoją sytuację do 1 z 16 poniższych sytuacji i wykonaj podany algorytm.

Algorytmy
3 klocki do góry
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
2 klocki do góry
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
1 klocek do góry
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
0 klocków do góry
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx

Gdy obrócisz już wszystkie klocki pomarańczowym kolorem do góry, przejdź dalej do ETAPU 5.

ETAP 5 – Pozycje pomarańczowych klocków

jak ułożyć kostkę megaminx
Twój Cel

Piąty etap to rozmieszczenie klocków w górnej warstwie w taki sposób, aby boczne kolory klocków pasowały do kolorów bocznych ścianek.

Dopasuj swoją sytuację do 1 z 3 poniższych i wykonaj podany algorytm.

Algorytm 1
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
Algorytm 2
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
Algorytm 3
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx
jak ułożyć kostkę megaminx

Gratulacje. Kostka Megaminx 2×2 ułożona!